O Sancristán de Coimbra

O sancristán de Coimbrafacía mil diabluras.mollaba o pan en aceitedeixaba os santos a escuras.E vate fado, e vatebenti ere-la causa do meu desdén.O mar tamén ten amoreso mar tamén ten mullerestá casado coa areadálle bicos cantos quer.E vate fado…Eu quixera ser merliñoe ter o pico encarnadopara facer o meu niñono teu cabelo dourado.E vate fado…