Na beira do mar

Ollos verdes son traidores..azules son mentireiros,os negros e acastañados son firmes e verdadeiros(bis)Na beira, na beira, na beira do marhai unha lanchiña, para ir a navegar,para ir a navegarpara ir a navegarna beira, na beira, na beira do mar.Cinco sentidos temos..os cinco necesitamospero os cinco perdemos cando nos namoramos (bis)Na beira..