A bandeira

Orixe da bandeira galega

Desde as orixes da civilización humana, e como unha das características universais, aparecen as bandeiras. A súa aparición e evolución aparece ligada ó espírito bélico. Pronto serviu imagen_banderapara identificar e diferenciar durante o combate ós exércitos. O que comezou sendo un costume dos pobos orientais, deseguida se espallaría a occidente.
Se o século XVII se caracteriza por un emprego básicamente bélico da bandeira, o XVIII suporá o nacemento desta como símbolo nacional. Este uso das bandeiras para denotar e reflectir unha idea política refórzase coa Revolución Francesa. O XIX será o século da bandeira como representación político-ideolóxica. O século XX, polo gran uso deste tipo de símbolos, chegou a ser denominado «século das bandeiras».

Durante a Idade Media os soldados galegos agrupáronse baixo «señas», «estandartes» ou «pendóns» que non simbolizaban o reino galaico. As seus cores mesmo podían variar dun xefe a outro, aínda que se observa certa persistencia do branco.

A partir do XVII a bandeira galega comeza a aparecer nas publicacións imitando ó escudo: branca, co copón amarelo no centro, rodeado de seis cruces recortadas.

Non hai testemuños que proben a existencia da actual bandeira galega con anterioridade ó noso século. A actual bandeira branca con banda azul provén da que tiña a Comandancia da Mariña da Coruña. Primeiro sería adoptada polos emigrantes e máis tarde asumida pola Galicia
peninsular.

Con tres módulos de longo por dous de ancho é confeccionada normalmente a bandeira galega. O matiz de azul da banda é xeralmente dun azul celeste subido ou cobalto claro. Esta sería a bandeira nacional civil. A chamada do Estado, que é a que debe figurar nos actos oficiais, constaría ademais do escudo nacional no centro.

Comparte esta información con....Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email